Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

10:47:38 04-01-2018
Trong quá trình hoạt động, các công ty và doanh nghiệp có thể thay đổi loại hình doanh nghiệp sao cho phù hợp nhất với yêu cầu và sự phát triển của hoạt động kinh doanh. Khi đó, có thể lựa chọn một trong các hình thức chuyển đổi sau:

Trong quá trình hoạt động, các công ty và doanh nghiệp có thể thay đổi loại hình doanh nghiệp sao cho phù hợp nhất với yêu cầu và sự phát triển của hoạt động kinh doanh. Khi đó, có thể lựa chọn một trong các hình thức chuyển đổi sau:

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên (Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác)

2. Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên (Trường hợp chủ sở hữu công ty cho, tặng vốn góp)

3. Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần.

4. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên.

5. Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần.

6. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.

7. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên.

8. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên.

Trên đây là các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp các bạn cần nắm được nếu có nhu cầu chuyển đổi.