Dịch vụ chuyển nhượng doanh nghiệp

10:34:50 04-01-2018
Vì lý do nào đó bạn không thể tham gia quản lý hoạt động của công ty được nữa. Khi ấy, bạn cần làm thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty lại cho cá nhân hoặc tổ chức khác. Nhưng thủ tục tiến hành như thế nào? Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng vốn góp của Sài Gòn Luật sẽ giúp bạn tiến hành chuyển nhượng nhanh nhất mà không mất nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính phức tạp tại cơ quan nhà nước.

Vì lý do nào đó bạn không thể tham gia quản lý hoạt động của công ty được nữa. Khi ấy, bạn cần làm thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty lại cho cá nhân hoặc tổ chức khác. Nhưng thủ tục tiến hành như thế nào? Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng vốn góp của Sài Gòn Luật sẽ giúp bạn tiến hành chuyển nhượng nhanh nhất mà không mất nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính phức tạp tại cơ quan nhà nước.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH như sau:

Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp

 1. Thông báo thay đổi Thành viên góp vốn của công ty (theo mẫu).
 2. Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng vốn góp.
 3. Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng.
 4. Các giấy tờ của bên nhận chuyển nhượng.- Trường hợp Thành viên nhận chuyển nhượng là cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân.

  – Trường hợp Thành viên nhận chuyển nhượng là tổ chức: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập.

 5. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại diện theo ủy (quyền trong trường hợp người chuyển nhượng không trực tiếp đến làm thủ tục chuyển nhượng).

Quy định về chuyển nhượng vốn góp

Theo quy định tại khoản 6, điều 45 của Luật DN, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

 • Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
 • Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.
 • Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định thay đổi Công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh.
 • Nội dung của Giấy thông báo cụ thể như sau:
  + Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
  + Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại điều 18 – Nghị định này đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;
  + Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;
  + Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;
  + Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.