• Đăng ký sở hữu thương hiệu/Nhãn hiệu

  Đăng ký sở hữu thương hiệu/Nhãn hiệu

  06/01/2018 13:23

  Tư vấn việc tra cứu khả năng đăng ký thương hiệu, quy trình nộp đơn đăng ký, theo dõi đơn cho đến khi nhận được quyết định cuối cùng về thương hiệu đăng ký.

 • Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền tác giả

  06/01/2018 13:26

  Đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm để bảo vệ các sáng tạo tinh thần không bị vi phạm bản quyền. Các sáng tạo tinh thần ấy có thể là các bài viết về khoa học hay văn học, sáng tác nhạc (bài hát), ghi âm, tranh vẽ, hình chụp, phim và các chương trình truyền thanh, vân vân,… Nếu bị đánh cắp bản quyền tác giả, việc đòi lại bản quyền tác giả như thế nào? dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

 • Các dịch vụ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

  Các dịch vụ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

  06/01/2018 13:31

  Hoạt động đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phổ biến là quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp mang lại những lợi ích thiết thực cho các cá nhân, tổ chức. Không nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của hoạt động đăng ký, chủ thể có quyền sẽ đối mặt với rủi ro như bị xâm hại về lợi ích, ảnh hưởng đến uy tín.Vậy, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cần theo trình tự, thủ tục nào? Và những vấn đề pháp lý nào về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cần lưu ý?