• Dịch vụ thay đổi đăng ký Doanh nghiệp

  Dịch vụ thay đổi đăng ký Doanh nghiệp

  06/01/2018 11:33

  Thay đổi đăng ký kinh doanh (thay đổi đăng ký doanh nghiệp) trọn gói – Sài gòn Luật nhận thực hiện thủ tục thay đổi ĐKKD năm 2018 nhanh, cam kết giá hợp lý, chuyên nghiệp, dịch vụ uy tín, hỗ trợ đăng bố cáo thông tin và cập nhật hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp.

 • Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

  Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

  06/01/2018 11:37

  Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở và tên giao dịch, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh. Sài Gòn Luật là một Công ty tư vấn luật doanh nghiệp, có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong việc thay đổi địa chỉ trụ sở và tên giao dịch

 • Thay đổi vốn doanh nghiệp

  Thay đổi vốn doanh nghiệp

  06/01/2018 11:46

  Khi công ty có nhu cầu thay đổi vốn doanh nghiệp, Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

 • Thay đổi tên Doanh nghiệp

  Thay đổi tên Doanh nghiệp

  06/01/2018 11:48

  Khi công ty có nhu cầu thay đổi tên doanh nghiệp, Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

 • Thay đổi thanh viên/ Cổ đông

  Thay đổi thanh viên/ Cổ đông

  06/01/2018 11:51

  Đăng ký thay đổi thành viên/ Cổ Đông